Recepta na czas kryzysu

www.cometohelp.pl

Na temat ekonomicznych zawirowań napisano i powiedziano już bardzo wiele. Pojęcie kryzysu stało się w dużej mierze słowem-wytrychem, które można stosować jako zaklęcie w różnych sytuacjach. Postulaty podwyżki wynagrodzeń ze strony pracowników zawsze można zbyć frazesem o kryzysie, (więcej…)

Czyatj dalej