Obligacje bezpieczniejsze niż akcje

Obligacje bezpieczniejsze niż akcje

koszty.jakielokaty.com.pl

Wiemy już, że ograniczenie ryzyka jest podstawowym wymogiem bezpiecznej inwestycji. Akcjonariat giełdowy wiąże się z różnymi wahaniami, spekulacjami, jest narażony na ujemne skutki kryzysu. Czy istnieje dla niego sensowna alternatywa? Oczywiście, że tak.

Są nią obligacje emitowane zazwyczaj przez państwo. Dzięki rządowej rękojmi uchodzą za pewne, a emitent zobowiązuje się do wypłaty środków. Jednak nie tylko rząd może kierować ten rodzaj papierów wartościowych na rynek – czasami czynią to gminy, miasta oraz duże korporacje.

Największą popularnością cieszą się obligacje skarbowe, występujące w dwóch wariantach – oszczędnościowym oraz rynkowym. Pierwszych nie notuje się na giełdzie. Kupić je można poprzez biura maklerskie, a także bezpośrednio od państwa.

Gwarantem bezpieczeństwa w przypadku obligacji skarbu państwa jest rząd, który z góry zapowiedział, że odkupi papiery, wypłacając przy tym naliczone oprocentowanie. Znaczenie ma aktualny status kraju, którego obligacje nabywamy.

Im solidniejsza gospodarka, tym pewniejsza inwestycja, a gwarancja wiarygodniejsza. Z drugiej strony słabsze ekonomicznie państwa z reguły dają szansę wyższego zysku z obligacji, na co wpływa niższy rating kredytowy. Od inwestora zależy, czy woli zaryzykować, czy nie.

Dziś zamówić pakiet obligacji można nawet drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia całą procedurę. Oprocentowanie jest zwykle z góry określane na dany czas, choć istnieją obligacje z możliwością szybszego wykupu.