Inwestor jako czynnik ryzyka

Inwestor jako czynnik ryzyka

Kowalski, który ma trochę pieniędzy, ale chciałby ich mieć jeszcze więcej, powinien wziąć sprawy we własne ręce. Czekanie na mannę z nieba to słaby pomysł, o szczęście w grach liczbowych także niełatwo. Zamiast liczyć na kupony toto-lotka, lepiej zwrócić się w stronę giełdy czy też funduszy inwestycyjnych.

Pytanie, jak rozdysponować swoje finanse, by nasze inwestycje były w miarę bezpieczne? Lokowanie ich w akcjach przewidywalnych spółek zapewni psychiczny komfort, ale wcale nie musi wiązać się z realnym zyskiem.

Należy również brać pod uwagę własne możliwości. Czy aby nie mamy w swoich finansowych sprawach jakichś elementów, które mogą utrudnić nam efektywne inwestowanie? Bywa, że największym źródłem problemów dla początkujących inwestorów są oni sami.

Brak finansowej płynności praktycznie uniemożliwia racjonalne zarządzanie ryzykiem. Jeśli na spłatę czekają kredyty i pożyczki, wydolność budżetu inwestora jest narażona na szwank.

Czasami osoby obciążone długami stawiają wszystko na jedną kartę – chcąc odkuć się w krótkim czasie rzucają na szalę wszystkie wolne środki. Uda się albo nie – myślą. Gdy nie opuści ich szczęście, mogą ubić interes życia. Przy pechu ściągną na siebie katastrofę. Co zatem zrobić, by nie spaść z wysokiego konia?

Rozwiązaniem bezpiecznym i wypróbowanym są inwestycje długoterminowe, które przynoszą zyski po kilku lub kilkunastu miesiącach. Mogą one nie zaspokajać oczekiwania szybkiej gotówki, ale jest dużo mniej prawdopodobne, że zakończą się gwałtowną stratą.